Kılıçbeyli, E. H. (2021). Sovyetler Birliği’nde Lenin’in Kişilik Kültü: ‘Kitap Okuma’ ve ‘Bilgi Edinimi’ Üzerine Kavramsal Analizi. Bilgi Dünyası, 22(2), 289-327. https://doi.org/10.15612/BD.2021.620