Sağlam, M., & Çetintaş, H. B. (2022). Süper Akıllı Toplumlarda Bilgi Hizmetleri. Bilgi Dünyası, 23(1), 81-106. https://doi.org/10.15612/BD.2022.638