Er-Koçoğlu, N. (2021). Kütüphanecilik ve Bilgi Bilimi Alanında Yayımlanan Bilimsel Makalelerde Serbest Erişimli Bilgi Kaynaklarının Kapsamı. Bilgi Dünyası, 22(2), 329-349. https://doi.org/10.15612/BD.2021.641