Karaboğa, T., Şehitoğlu, Y., & Karaboğa, H. A. (2022). Bilgi Yönetiminde Büyük Verinin Evrimi: Bibliyometrik Bir Analiz. Bilgi Dünyası, 23(1), 49-79. https://doi.org/10.15612/BD.2022.645