Azazi, H. (2022). Halk Kütüphanelerinin Ekonomik Gelişmeye Katkısı: Türkiye’de TR2 ve TRC Bölgeleri İçin Panel Veri Analizi. Bilgi Dünyası, 23(1), 107-124. https://doi.org/10.15612/BD.2022.675