Eroğlu, E. B., & Eroğlu, N. G. (2022). Bilgi Merkezlerinde Yönetim. Bilgi Dünyası, 23(1), 125-139. https://doi.org/10.15612/BD.2022.679