Özkan, M. (2022). Millî Eğitim Şûra Kararlarında Okul Kütüphaneleri: Bir Doküman Analizi Çalışması. Bilgi Dünyası, 23(2), 173-198. https://doi.org/10.15612/BD.2022.680