Rukancı, F., Anameriç, H., & Yalçın, Y. (2016). Türkiye’de Özel Arşivler. Bilgi Dünyası, 17(1), 22-38. https://doi.org/10.15612/BD.2016.503