Cinel, İpek, & Özdemir Şahin, L. (2023). Açık Eğitim Kaynaklarına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi: Bilgi ve Belge Yönetimi Örneği. Bilgi Dünyası, 24(1), 1-24. https://doi.org/10.15612/BD.2023.690