Gültekin, V. (2022). Kataloglama ve Sınıflamaya Giriş. Bilgi Dünyası, 23(2), 205-209. https://doi.org/10.15612/BD.2022.696