Özdamlı, F., Sultan, S., & Karanfiller, T. (2023). Kütüphanelerde Proje Yönetiminin Etkinliği: Sistematik Bir İnceleme. Bilgi Dünyası, 24(1), 25-44. https://doi.org/10.15612/BD.2023.697