Adebayo, O., Zubair, O., Osoba, M., & Olajide-Williams, F. (2019). Nijerya’daki Okul Kütüphanelerinde Yaratım Atölyesi (Makerspace) Oluşturmak: Etkiler ve Sonuçlar. Bilgi Dünyası, 20(2), 251-263. https://doi.org/10.15612/BD.2019.747