Çakmak, N. (2023). Türk Dili 2: Akademik Yazma Eğitimi. Bilgi Dünyası, 24(1), 91-98. https://doi.org/10.15612/BD.2023.712