Köksal, M. S., & Al, U. (2023). Akran Makale Atıf Etkisi: Türkiye Adresli Bilgibilim Makaleleri Üzerine Bir Deneme. Bilgi Dünyası, 24(2), 140-164. https://doi.org/10.15612/BD.2023.726