Sarı, Özge, & Doğan, G. (2023). Türkiye’deki Üniversitelerin Açık Erişim Arşivleri ve Politikaları. Bilgi Dünyası, 24(2), 165-194. https://doi.org/10.15612/BD.2023.727