Tufanyazıcı, E., & Bilek, F. (2023). Myongji Üniversitesi Kütüphanesi Deneyimi: ERASMUS+ Personel Değişim Programının Üniversite Kütüphanecilerinin Mesleki Gelişimine Etkisi. Bilgi Dünyası, 24(2), 199-211. https://doi.org/10.15612/BD.2023.730