Sağsan, M. (2024). İkinci Yaşamın Ötesinde Yerleşikler Olarak Metakütüphaneciler: Çelişkili Bir Kavram Olan “Metaverse” Üzerine Genel Bir Bakış. Bilgi Dünyası, 25(1), 32-52. https://doi.org/10.15612/BD.2024.736