Demir, G., & Keseroğlu, H. S. (2024). Türkiye’de Üniversite Kütüphaneleri: Geçmişten Günümüze - Kapsamlı Bir Analiz. Bilgi Dünyası, 25(1), 85-117. https://doi.org/10.15612/BD.2024.740