Yüksel, G., & Çakmak, T. (2024). Kurumsal Bilgi Sistemleri Bağlamında Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Uygulamalarının Yapılandırılma Süreci: Bir Savunma Sanayii Kuruluşunun Analizi. Bilgi Dünyası, 25(1), 150-177. https://doi.org/10.15612/BD.2024.746