Turan, M., & Külcü, Özgür. (2015). Türkiye’de Hukuksal Koşullar Çerçevesinde Elektronik Belge ve Finansal Bilgi Yönetimi Politikalarının Değerlendirilmesi: Türkiye Kalkınma Bankası Örneği. Bilgi Dünyası, 16(2), 161-179. https://doi.org/10.15612/BD.2015.498