Akbulut, M. (2015). Geleneksel Metrikler ile Altmetri Metrikleri Arasındaki İlişkiler: PLoS Analizi Örneği. Bilgi Dünyası, 16(2), 275-285. https://doi.org/10.15612/BD.2015.470