Sağlık, Özhan. (2015). Bilgi Çağında Arşivsel Bilgi Analizi: Bilgi-İktidar-İdeoloji-Devlet. Bilgi Dünyası, 16(2). https://doi.org/10.15612/BD.2015.494