Eroğlu, Şahika, & Yılmaz, B. (2015). Akademisyenlerin Türkiye’de Internet Sansürüne Yönelik Yaklaşımları: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Örneği. Bilgi Dünyası, 16(1), 75-104. https://doi.org/10.15612/BD.2015.478