Öztemiz, S. (2019). Nitel Araştırmalarda Yazılım Kullanımı: Adım Adım Rehber. Bilgi Dünyası, 20(2), 265-269. https://doi.org/10.15612/BD.2019.771