Turan, M. (2014). Bulut Bilişim ve Mali Etkileri: Bulutta Vergi. Bilgi Dünyası, 15(2), 296-326. https://doi.org/10.15612/BD.2014.448