Eroğlu, Şahika, & Külcü, Özgür. (2014). TS 13298 Çerçevesinde Kurumsal Bilgi Sistemleri ve Elektronik Belge Yönetimi Standartlarının Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği. Bilgi Dünyası, 15(2), 327-352. https://doi.org/10.15612/BD.2014.439