ÖZTEMIZ, S.; YILMAZ, B. Bilgi Merkezlerinde Bilgi Güvenliği Farkındalığı: Ankara’daki Üniversite Kütüphaneleri Örneğ. Bilgi Dünyası, v. 14, n. 1, p. 87-100, 30 Nis. 2013.