ŞENYURT, ÖZLEM; ÖNAL, H. İNCI. Türk Millî Eğitim Sisteminde Bilgi Okuryazarlığı: Politikalar, Öğretim Programları, Öğretmenler ve Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, v. 20, n. 1, p. 25-63, 17 Haz. 2019.