YAP, J. M. Kütüphane 2.0 Ortamında Tıp ve Sağlık Kütüphanecilerinin Teknik Yeterlilikleri / Yetkinlikleri. Bilgi Dünyası, v. 13, n. 2, p. 507-528, 31 Eki. 2012.