EFE, A. Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Örneği. Bilgi Dünyası, v. 20, n. 1, p. 85-87, 22 May. 2019.