ÖZBAL, G. Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara,Türkiye, Bildiriler. Bilgi Dünyası, v. 12, n. 1, p. 171-172, 30 Nis. 2011.