YILMAZ, B.; KORKUT, ŞELALE; KÖSE, E. Ankara’daki Üniversite ve Halk Kütüphanelerinde Çalışan Kütüphanecilerin İş Doyumları Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, v. 11, n. 1, p. 49-80, 30 Nis. 2010.