EROĞLU, ŞAHIKA. Açık Devlet Yaklaşımında Açık Devlet Verisi: Belge Yönetimi Kapsamında Bir Değerlendirme. Bilgi Dünyası, v. 19, n. 1, p. 33-68, 22 Haz. 2018.