ALACA, E.; BÜYÜKÇOLPAN, T.; KANIK, L. Bilimsel Bilginin Erişiminde ve Paylaşımında Kurumsal Açık Arşiv Yaklaşımı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, v. 20, n. 2, p. 143-181, 26 Ara. 2019.