ÖZENÇ UÇAK, N. Sosyal Bilimler ve Kütüphanecilik Alanında Nitel Araştırma Yöntemlerinin Kullanımı. Bilgi Dünyası, v. 1, n. 2, p. 255-279, 31 Eki. 2000.