ÖZTEMIZ, S. Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Kültürel Miras Okuryazarlığı: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, v. 21, n. 1, p. 65-87, 29 May. 2020.