DERE ÇIFTÇI, H. Kütüphanelerde Çocuklarını Desteklemeye Yönelik Aile Eğitiminin İncelenmesi: Kütüphaneciler ve Annelerin Uygulamalar Hakkındaki Görüşleri. Bilgi Dünyası, v. 22, n. 1, p. 31-64, 4 May. 2021.