AL, U.; TONTA, Y. Araştırma Değerlendirme ve Teşvik Sistemlerinin Akademisyenlerin Rant Kollama Davranışları Üzerindeki Etkileri: Bir Keşfedici Örnek Olay Araştırması. Bilgi Dünyası, v. 23, n. 1, p. 23-47, 16 May. 2022.