SAĞSAN, M. İkinci Yaşamın Ötesinde Yerleşikler Olarak Metakütüphaneciler: Çelişkili Bir Kavram Olan “Metaverse” Üzerine Genel Bir Bakış. Bilgi Dünyası, v. 25, n. 1, p. 32-52, 22 May. 2024.