Umut, Gülçin, ve Özgür Külcü. 2014. “Elektronik Belge Yönetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunların Analizi Ve Çözüm Önerileri: Kalkınma Bakanlığı Örneği”. Bilgi Dünyası 15 (1):102-24. https://doi.org/10.15612/BD.2014.418.