Rukancı, Fatih. 2014. “19. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı’da Tıp Kütüphaneciliği’ne Dair Arşiv Belgelerinden Örnekler”. Bilgi Dünyası 15 (1):189-201. https://doi.org/10.15612/BD.2014.413.