Eroğlu, Şahika, ve Özgür Külcü. 2013. “E-Devlet Kapsamında Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği”. Bilgi Dünyası 14 (2):329-57. https://doi.org/10.15612/BD.2013.125.