Cengiz, Emine, Özgür Külcü, ve Bülent Yılmaz. 2019. “Türkiye’deki Halk Kütüphanelerinin Derme Geliştirme Politikaları Açısından Değerlendirilmesi”. Bilgi Dünyası 20 (1):1-24. https://doi.org/10.15612/BD.2019.709.