Bennett, L. Michelle, Howard Gadlin, Lale Ataseven, ve Remziye Yılmaz. 2013. “Ortak Çalışma Ve Ekip Bilimi: Teoriden Pratiğe”. Bilgi Dünyası 14 (2):420-39. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/131.