Köse Uysal, Eda, ve Nazan Özenç Uçak. 2013. “Tıp Akademisyenlerinin Kanıta Dayalı Bilgi Gereksinimleri Ve Bilgi Arama Davranışları”. Bilgi Dünyası 14 (1):37-61. https://doi.org/10.15612/BD.2013.134.