Henkoğlu, Türkay, ve Özgür Külcü. 2013. “Bilgi Erişim Platformu Olarak Bulut Bilişim: Riskler Ve Hukuksal Koşullar Üzerine Bir İnceleme”. Bilgi Dünyası 14 (1):62-86. https://doi.org/10.15612/BD.2013.135.