Öztemiz, Semanur, ve Bülent Yılmaz. 2013. “Bilgi Merkezlerinde Bilgi Güvenliği Farkındalığı: Ankara’daki Üniversite Kütüphaneleri Örneğ”. Bilgi Dünyası 14 (1):87-100. https://doi.org/10.15612/BD.2013.136.