Zencir, Mithat, ve Kamil Yeşiltaş. 2013. “Ödünç Verme Hizmetlerinde IPad: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği”. Bilgi Dünyası 14 (1):101-13. https://doi.org/10.15612/BD.2013.137.