Şenyurt, Özlem, ve H. İnci Önal. 2019. “Türk Millî Eğitim Sisteminde Bilgi Okuryazarlığı: Politikalar, Öğretim Programları, Öğretmenler Ve Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma”. Bilgi Dünyası 20 (1):25-63. https://doi.org/10.15612/BD.2019.730.