Henkoğlu, Türkay, ve Nazan Özenç Uçak. 2012. “Elektronik Bilgi Güvenliğinin Sağlanması Ile İlgili Hukuki Ve Etik Sorumluluklar”. Bilgi Dünyası 13 (2):377-96. https://doi.org/10.15612/BD.2012.147.